Vlna z keramických vlákien 1260 a 1430

Základnú surovinu pre výrobu keramického vlákna tvorí oxid hlinitý a oxid kremičitý, ktoré sú tavené pri cca 2000°C a sú spracované na vlákna rotačným, alebo vzduchovým spôsobom. Pomocou rozdielnych pomerov obsahov oxidu hlinitého a oxidu kremičitého (Al2O3, SiO2), prípadne prídavkom oxidu zirkoničitého (ZrO2) sú modulované vlastnosti vlákien, ktoré sú potom vhodné pre rôzne oblasti použitia. Vlákna sú vyrábané z vysoko čistých surovín. Takto vzniklé vlákna sú chemicky neutrálne a stále voči väčšine kyselín a lúhov. Výnimku tvoria silné alkálie a kyselina fosforečná. Jednotlivé druhy vlákien sa rozdeľujú podľa dĺžky vlákien.

Vlna – dĺžky vlákien:

Voľná = dĺžka vlákna s pohybuje okolo 150 mm, nelubrikovaná neobsahuje lubrikáciu (vhodná aj pre filtráciu plynov), lubrikovaná obsahuje nepatrný podiel lubrikácie. Používa sa pre vypchávanie spár, filtráciu plynov a izolácie dutín výmuroviek.

Cupovaná = dĺžka vlákna sa pohybuje v rozmedzí 15 až 25 mm, nelubrikovaná neobsahuje lubrikáciu (vhodná aj pre filtráciu plynov), lubrikovaná obsahuje nepatrný podiel lubrikácie. Používa sa pre vypchávanie spár , filtráciu plynov a izolácie dutín výmuroviek.

Krátená = dĺžka vlákna sa pohybuje v rozmedzí 5 až 10 mm (používa sa predovšetkým pre výrobu vákuovaných tvaroviek a dosiek, alebo torkretácií).

Základné vlastnosti vlny:

 • nízka tepelná vodivosť
 • nízka tepelná kapacita
 • vysoká odolnosť proti tepelným zmenám
 • dobrá akustická odolnosť
 • vysoká tepelná a chemická stálosť
Technické dáta

Cerafiber
1260

Cerafiber
1430

Fiberfrax
1260

Fiberfrax
1430

Alsitra
1260

Alsitra
1400

Klasifikačná teplota (°C)

1260

1430

1260

1430

1260

1400

Teplota trvalého použitia (°C)

1150

1330

1150

1330

1150

1250

Chemická analýza (%)

Al2O3

44

34,9

44

28-32

48

52

SiO2

56

50

56

52-56

52

48

ZrO2

15,2

14-18

Farba

biela

biela

biela

biela

biela

biela

Sortimentná tabuľka

Vlna

nelubrikovaná

Hrúbka
(mm)

Rozmery
(mm)

Balenie (mj)

Merná jednotka

Cerafiber

Fiberfrax

Alsitra

Voľná

nad 100

20

20

20

kg

Cupovaná

15 až 25

20

20

20

kg

Krátená

5 až 10

20

20

20

kg

Použitie:

 • opravy izolácií výmuroviek
 • filtrácia plynov a izolácia zásobníkov pre skvapalnené plyny (nelubrikovaná)
 • opravy a tesnenia spár a dutín výmuroviek
 • pchané izolácie
 • výroba vákuovaných výrobkov a nástrekové izolácie
 • izolácie pre zlievárenské a modelovacie hmoty
 • izolácie pecných vozov

Balenie:

Vlna sa dodáva lisovaná v PE vreciach s potlačou po 20 kg.
Lisované balenie znižuje náročnosť na skladové priestory a prepravné náklady.
Udávané technické dáta sú zisťované podľa uznávaných skúšobných noriem.
Iné typy podľa požiadaviek. Technické zmeny a odchýlky sú vyhradené.

NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU

ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.