Naša spoločnosť je zmluvným partnerom firmy ktorá je dlhodobým dodávateľom žiaruvzdorných izolácií.

Medzi významných výrobcov patrí;

  • Rathag – 4 výrobné závody v Európe
  • Unifrax Corporation – 4 výrobné závody v Európe
  • Therminal Ceramics – 4 výrobné závody v Európe
  • Calortec – 2 výrobné závody v Mexiku

Ponuka dodávok daných výrobkov je realizovaná prostredníctvom obchodných zastúpení v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku.

Vďaka týmto dohodám sa podarilo nielen zachovať pôvodné technicko – ekonomické podmienky obchodného vzťahu na dodávky žiaruvzdorných výrobkov v ponúkanom sortimente keramických žiaruvzdorných materiálov na báze keramického vlákna s vlastnosťami podobnými respektíve zhodnými s výrobkom Sibral, ale túto ponuku sme rozšírili o nové typy žiaruvzdorných izolácií na báze ekologického vlákna a bio vlákna , ktoré majú tú výhodu oproti keramickému vláknu, že v ľudskom organizme sú rozpustné a sú klasifikované, ako zdraviu neškodlivé. BIO – EKO vlákno sa spracováva a a dodáva v rôznych sortimentných druhoch – VLNA , ROHOŽE, DOSKY, MAKRO MODULY, PYROBLOKY, včítane zvýšenia kvality a záruk a poskytovanie inžinieringu podľa svetových trendov.

Uvedení výrobcovia, s ktorými je nadviazaná obchodná spolupráca, dodávajú žiaruvzdorné materiály po celom svete desiatky rokov a predaj týchto výrobkov je zo strany výrobcov v plnom rozsahu podporovaný inžinieringom a technickým servisom.

Použitie žiaruvzdorných výrobkov od nových dodávateľov je totožné s použitím materiálov z keramických vlákien. Všetky ponúkané materiály spĺňajú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti a požiadavky tepelnej vodivosti podľa noriem ENV1094-7 a ASTM C201. Ekologické biovlákna sú zdravotne nezávadné a pri náhodnom vdýchnutí nespôsobujú žiadne zdravotné problémy. Výrobcovia sú držiteľmi noriem ISO, DIN.

Túto obchodnú stratégiu s výhľadom do budúcnosti je nevyhnutné uplatňovať v súvislosti s požiadavkami Európskej únie, ktoré sú zamerané na dokonalé technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov a ich vplyv na zdravie človeka a ekológiu.

Na Vaše technické a obchodné otázky radi odpovieme, v prípade potreby Vás navštívi odborný pracovník.

OBSAH:

NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU

TECHNICKÉ MATERIÁLY – OBSAH

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.