NÁVRAT NA STRÁNKU

tesniace polymérne dosky

temafast economy

temafast

temasil Nová generácia

temasil HT

temaplus

temacarb

graftem economy

temacid
acetón

B

B

B

B

B

B

B

A

acetylén

A

A

A

A

A

A

A

A

benzén

B

B

A

A

A

A

A

A

benzín

B

B

A

A

A

A

A

A

cukor

A

A

A

A

A

A

A

A

cyklohexanol

B

B

A

A

A

A

A

A

cyklohexanon

C

C

B

B

B

B

B

B

čpavok

B

B

A

A

A

A

A

A

dibutylftalát

A

A

A

A

A

A

A

A

dusík

A

A

A

A

A

A

A

A

ethylén

A

A

A

A

A

A

A

A

ethylénglykol

B

B

A

A

A

A

A

A

ethyléter

B

A

A

A

A

A

A

A

fenol

C

C

C

C

C

C

C

B

glycerín

A

A

A

A

A

A

A

A

hydrogénfosforečňan amónny

B

B

A

A

A

A

A

A

hydrogénsiričitan sodný

B

B

A

A

A

A

A

A

hydrogénuhličitan sodný

B

B

A

A

A

A

A

A

hydroxid sodný

B

B

B

B

B

B

B

A

hydroxid vápenatý

B

B

A

A

A

A

A

A

chlór suchý

B

B

A

A

A

A

A

A

chlorid bárnatý

A

A

A

A

A

A

A

A

chlorid hlinitý

A

A

A

A

A

A

A

A

chlorid sodný

A

A

A

A

A

A

A

A

chloroform

C

C

B

B

B

B

B

B

chlorovodík suchý

B

B

A

A

A

A

A

A

isooktán

B

B

A

A

A

A

A

A

jodid draselný

A

A

A

A

A

A

A

A

kyanid draselný

B

B

A

A

A

A

A

A

kyselina boritá

B

B

A

A

A

A

A

A

kyselina dusičná (20%)

C

C

C

C

C

B

C

A

kyselina chlorovodíková (20%)

C

C

B

B

A

A

B

A

kyselina mravčia (10%)

B

B

A

A

A

A

A

A

kyselina octová (100%)

C

C

A

A

A

A

A

A

kyselina sírová

C

C

C

C

C

C

C

A

kyselina vínna

A

A

A

A

A

A

A

A

methylénchlorid

C

C

C

C

C

C

C

C

nafta

B

B

A

A

A

A

A

A

olej hydraulický (minerálny)

B

B

A

A

A

A

A

A

oxid uhličitý

A

A

A

A

A

A

A

A

para sýta

B

B

A

A

A

A

A

B

petrolej

B

B

A

A

A

A

A

A

plyn zemný

A

A

A

A

A

A

A

A

ropa

C

C

A

A

A

A

A

A

silikónový olej

B

B

A

A

A

A

A

A

síran meďnatý

A

A

A

A

A

A

A

A

síran sodný

A

A

A

A

A

A

A

A

terpentín

A

A

A

A

A

A

A

A

tetrachlórmetán

C

C

B

B

B

B

B

B

toluén

C

C

A

A

A

A

A

A

transformátorový olej

B

B

A

A

A

A

A

A

uhličitan sodný

A

A

A

A

A

A

A

A

voda pitná

A

A

A

A

A

A

A

A

vzduch

A

A

A

A

A

A

A

A

xylén

B

B

A

A

A

A

A

A

A – DOPORUČENÉ
B – APLIKÁCIA PODĽA PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK
C – NEPOUŽITEĽNÝ
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.