Postupy zatepľovania

Normou odporúčané hodnoty tepelného odporu Rn (norma STN 73 0540)
Odporúčané skladby a riešenia

Šikmá strecha bez prevetrávania

 

 1. Tvrdá krytina
 2. Horizontálne latovanie
 3. Vertikálne latovanie zabezpečujúce prevetrávanie – doporučená stavba
 4. Strešná paropriepustná fólia TYVEK® ako izolácia proti vode a súvislé debnenie (nie je nutné). Pozor: nepoužiť žiadne parotesné materiály, ako napr.lepenku a pod.
 5. Prvá tepelnoizolačná vrstva: Tepelnoizolačný pás ISOVER UNIROL PROFI alebo ISOVER DOMO medzi krokvami – úplné vyplnenie na celú výšku krokvy
 6. Druhá tepelnoizolačná vrstva: ISOVER DOMO medzi CD-profily
 7. Parozábrana pripevnená na obojstranne lepiacej páske alebo membrána VARIO KM
 8. Sadrokartónová doska Rigips

Šikmá strecha s prevetrávaním

 1. imgStrešná krytina – asfaltový šindeľ (plech)
 2. Hydroizolácia (lepenka) na súvislom debnení
 3. Prvá tepelnoizolačná vrstva: Vzduchová medzera 3 – 4 cm na prevetrávanie tepelnej izolácie a tepelnoizolačný pás UNIROL PROFI alebo dosky ISOVER AKUPLAT medzi krokvami
 4. Druhá tepelnoizolačná vrstva: Parozábrana alebo membrána VARIO KM medzi horizontálnym latovaním. Prípadne ISOVER DOMO a samostatná parotesná fólia s vysokým difúznym odporom.
 5. Latovanie v osových vzdialenostiach 60 cm pre sadrokartónové dosky, alebo 33 cm pre sadrovláknité dosky
 6. Sadrokartónová doska Rigips

Priečky

Všeobecné informácie

Argumenty o škodlivosti hluku na zdravie človeka, jeho psychickú pohodu, alebo pracovnú výkonnosť sú všeobecne dobre známe a v poslednej dobe sa dostávajú stále viac do popredia záujmu . Zdroje hluku v budove sa nenachádzajú iba v exteriéri, ako napríklad hluk z dopravných prostriedkov, ale aj v interiéri budovy z hlasného rozhovoru, reproduktorov, chôdze či klopania, ale aj z technických zariadení akými sú výťahy, ventilácia a kúrenie. Otázka ochrany obyvateľstva pred vplyvmi nadmerného zaťaženia hlukom sa tak stáva jednou zo základných požiadaviek komplexného a správneho návrhu bytových i nebytových priestorov.
Stupeň ochrany pred negatívnymi vplyvmi hluku predstavuje zároveň jeden z rozhodujúcich parametrov pri posudzovaní kvality a hygieny vnútorného prostredia budov. Vhodnou konštrukčnou skladbou stien možno podstatne znížiť pôsobenie hluku. V prípade ľahkých montovaných priečok je dôležitá práve izolačná výplň. Izolácie ISOVER sa vyznačujú nielen vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale vďaka veľmi dobrej zvukovej pohltivosti umožňujú vysoký stupeň ochrany pred hlukom šíriacim sa zo susedných miestností i pred hlukom prichádzajúcim z vonkajšieho prostredia. Správnym návrhom je tak možné dosiahnuť trvalé a citeľné zlepšenie akustických parametrov jednotlivých konštrukcií.
imgRealizácia izolačnej výplne
Medzi stojkové profily vkladáme izolačný pás ISOVER.


Odporúčané výrobky:

 

 • ISOVER-AKUPLAT
 • ISOVER-PIANO
 • ISOVER-DOMO
 • POLTERM UNI

 

Prevetrávané fasády

Odvetrané fasádne zatepľovacie systémy sú z fyzikálneho hľadiska považované za najlepšie riešenie zateplenia obvodových stien. Hlavnou prednosťou týchto systémov je jednoduchá a rýchla realizácia a takmer žiadne tepelné mosty. Pri použití izolačných dosiek v sendvičových murovaných konštrukciách sa odporúča zabezpečiť stabilitu dosiek v murive pomocou tanierových hmoždiniek, resp. špeciálnych kotiev, ktoré zároveň zabezpečujú aj stabilitu prímurovky.

Popis skladby:

1. vonkajšia stena

2. pôvodná omietka

3.ISOVER-AKUPLAT, POLTERM MAX, POLTERM UNI

4. nosný rošt

5. vonkajší obklad

6. odvetrávacia medzera

Zateplenie obvodových stien budov patrí medzi jednu z najefektívnejších a najrozumnejších ciest úspory energie. Podľa viacerých odborných štúdii úniky tepla cez obvodové steny predstavujú v prípade rodinných domov v priemere 25-35% z celkových tepelných strát domu, v prípade bytových domov je to v priemere 30-40% z celkových tepelných strát. Aj keď tepelné straty nie je nikdy možné odstrániť úplne, vhodným návrhom a správnym postupom pri realizácii zateplenia je možné úniky tepla cez obvodové steny budov výrazne eliminovať. Zateplenie obvodového plášťa budov rieši okrem problému energetickej náročnosti budovy a s tým spojenými nákladmi na vykurovanie a prevádzku budovy aj mnohé ďalšie problémy – od hygienických (zateplenie predstavuje najúčinnejší a trvalý spôsob odstránenia výskytu húb a plesní v budovách), cez estetické (zateplením získava fasáda budovy nový vzhľad) až po ekologické (so zníženou spotrebou energie súvisí aj nižšia produkcia emisií škodlivých látok do ovzdušia).

Podlahy

Vyhotovenie nášľapnej vrstvy:
Povlakové krytiny z PVC je vhodné podkladať mäkkou podložkou. Pri lepení parkiet je dôležité suchú podlahu natrieť penetračným náterom (pre zlepšenie priľnavosti lepiacich tmelov). Pokiaľ sa parkety ukladajú ako plávajúce, penetrácia nie je potrebná, ale je vhodné ich podložiť separačnou fóliou z netkanej textílie, alebo penového polyetylénu. Pokiaľ sa na tieto podlahy lepí keramická dlažba, podlahu napenetrovať a na lepenie používať systém, ktorý odoláva dilatačným pohybom vyrovnávajúcej vrstvy. Úprava dilatačných škár pri stenách (prekrytie podlahových pásikov) – pomocou rohovníkov z PVC, drevenou okrajovou lištou, vytiahnutím textilného koberca na stenu – podľa nášľapnej vrstvy.

Ukladanie izolačného
pásiku
Ukladanie prvej vrstvy
podlahových dosiek
Mechanické spájanie
dosiek

img

Vytvorenie izolácie
doskami ORSIL N
Ukladanie druhej vrstvy
podlahových dosiek
Zrezanie izolačného
pásika

Zateplenie podkrovia

ORSTROP

Izolačné dosky z čadičových vlákien s pozdĺžnou orientáciou vlákna určené na použitie ako tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia nezaťažovaných konštrukcií stropov (izolácia medzi stropné trámy), nepochôdznych povál, podhľadov a pod. Vhodné aj ako izolačná výplň dutín.

Oblasť použitia
Tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia:

 • šikmé strechy bez prevetrávania
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • nepochôdzne povaly
 • podhľady, izolácia dutín

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C
Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:
 
Označenie a hrúbka materiálu
[mm]
Rozmer dosky – dĺžka x šírka
[mm x mm]
Množstvo v 1 balení
[m2]
Tepelný
odpor R [m2K/w]
ORSTROP 40 1200 x 600 8,64 0,95
ORSTROP 50 1200 x 600 7,20 1,20
ORSTROP 60 1200 x 600 5,76 1,45
ORSTROP 80 1200 x 600 4,32 1,95
ORSTROP 100 K 1200 x 600 5,04 2,45
ORSTROP 120 K 1200 x 600 4,32 2,95
ORSTROP 140 K 1200 x 600 3,60 3,45
ORSTROP 160 K 1200 x 600 2,88 3,95
ORSTROP 180 K 1200 x 600 2,88 4,45
ORSTROP 200 K 1200 x 600 2,16 4,90

Isover – UNIROL PLUS

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech (prevetrávaných aj neprevetrávaných), ľahkých podláh a stropov (nezaťažené podlahy – izolácia je vložená medzi nosné trámy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň ľahkých skeletových konštrukcii (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom).


Oblasť použitia

 Tepelná a zvuková izolácia:

 • prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • výplň ľahkých sendvičových konštrukcií a priečok (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom)
 • izolácia stenových konštrukcií oceľových hál

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C


Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [ mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Množstvo v MPS [m2/MPS] Tepelný odpor R [m2.K/W]
UNIROL PLUS 100 1200 x 5000 6,00 144,0 2,75
UNIROL PLUS 120 1200 x 4500 5,40 129,6 3,30
UNIROL PLUS 150 1200 x 3250 3,90 93,6 4,15
UNIROL PLUS 180 1200 x 5000 6,00 72,0 5,00
UNIROL PLUS 200 1200 x 4500 5,40 64,8 5,50

ROLLISOL

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás s hliníkovou fóliou, ktorá plní funkciu parozábrany určený na vytvorenie druhej izolačnej vrstvy pri výstavbe podkrovia. Presah fólie na strany 4 cm urýchľuje a zjednodušuje samotnú montáž. Pri aplikácii je potrebné dbať na dokonalosť prevedenia styku dvoch susedných pásov hliníkovej fólie – odporúčame používať hliníkovú lepiacu pásku šírky min. 5 cm. Hrúbka izolácie musí byť navrhnutá tak, aby teplota na strane hliníkovej fólie nebola vyššia ako 100°C.

 Oblasť použitia:

Tepelná a zvuková izolácia s parozábranou:

 • šikmé strechy – vytvorenie druhej tepelnoizolačnej vrstvy s parozábranou
 • drevostavby
 • predsadené steny, stropy

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A2
Maximálna teplota použitia: 200°C

Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:

Označenie a hrúbka materiálu
[mm]
Rozmer pásu – dĺžka x šírka
[mm x mm]
Množstvo v 1 balení
[m2]
Tepelný
odpor R [m2K/w]
ROLL 6/60 12000 x 600 x 2 14,40 1,55
ROLL 8/60 10000 x 600 x 2 12,00 2,10
ROLL 10/60 8000 x 600 x 2 9,60 2,60

Priečky

Isover – PIANO

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určený predovšetkým na použitie do ľahkých sadrokartónových deliacich priečok, predsadených sadrokartónových stien alebo zavesených stropných podhľadov s nosnými oceľovými prvkami.

 

Oblasť použitia
Zvuková izolácia:

 • imgľahké montované deliace priečky
 • predsadené sadrokartónové steny
 • zavesené podhľady a stropy

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C

Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [ mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Tepelný odpor R [m2.K/W]
PIANO 50 12000 x 625 15,00 1,30
PIANO 75 8000 x 625 10,00 1,95
PIANO 100 6000 x 625 7,50 2,60
PIANO TWIN 80/40 2 x 7500 x 625 18,75 1,05
PIANO TWIN 100/50 2 x 6000 x 625 15,00 1,30
PIANO TWIN 120/60 2 x 5000 x 625 12,50 1,55

POLTERM UNI

Izolačné dosky z čadičových vlákien určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu v skladbe šikmej strechy s odvetranou vzduchovou medzerou medzi izolantom a poistnou hydroizoláciou ako aj v skladbe bez odvetranej vzduchovej medzery. Izolačné dosky sú vhodné aj ako izolácia do ľahkých sadrokartónových priečok alebo do prevetrávaných fasád.

Oblasť použitia
 Tepelná a zvuková izolácia:

 • ľahké montované deliace priečky
 • sendvičové murované konštrukcie
 • prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • odvetrávané fasády

Technické údaje:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 250°C

Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [ mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Tepelný odpor R [m2.K/W]
POLTERM UNI 50 1000 x 600 6,00 1,25
POLTERM UNI 70 1000 x 600 4,80 1,75
POLTERM UNI 100 1000 x 600 3,00 2,50
POLTERM UNI 120 1000 x 600 3,00 3,00
POLTERM UNI 150 1000 x 600 2,40 3,75

Fasády

FASOTERM NF

Izolačné dosky z čadičových vlákien s kolmou orientáciou vlákna (lamely) určené na použitie ako tepelná a zvuková izolácia obvodových stien budov v skladbe vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov. Lamely sú charakteristické veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami (vysoká odolnosť systému proti mechanickému poškodeniu).

Oblasť použitia

 Fasádne izolačné dosky (lamely) určené na použitie v rámci vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov budov.

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,042 W.m-1.K-1

Reakcia na oheň: A1

Maximálna teplota použitia: 200°C

Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [ mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Tepelný odpor R [m2.K/W]
FASOTERM NF 20 1200 x 200 11,52 0,45
FASOTERM NF 50 1200 x 200 4,32 1,15
FASOTERM NF 80 1200 x 200 2,88 1,90
FASOTERM NF 100 1200 x 200 2,40 2,35
FASOTERM NF 120 1200 x 200 1,92 2,85

POLTERM UNI

Izolačné dosky z čadičových vlákien určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu v skladbe šikmej strechy s odvetranou vzduchovou medzerou medzi izolantom a poistnou hydroizoláciou ako aj v skladbe bez odvetranej vzduchovej medzery. Izolačné dosky sú vhodné aj ako izolácia do ľahkých sadrokartónových priečok alebo do prevetrávaných fasád.

Oblasť použitia
Tepelná a zvuková izolácia:

 • ľahké montované deliace priečky
 • sendvičové murované konštrukcie
 • prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • odvetrávané fasády

Technické údaje:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 250°C

Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre, cenník:

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [ mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Tepelný odpor R [m2.K/W]
POLTERM UNI 50 1000 x 600 6,00 1,25
POLTERM UNI 70 1000 x 600 4,80 1,75
POLTERM UNI 100 1000 x 600 3,00 2,50
POLTERM UNI 120 1000 x 600 3,00 3,00
POLTERM UNI 150 1000 x 600 2,40 3,75

Podlahy

ORSIL N

Izolačné dosky ORSIL N sú podlahové izolačné dosky z čadičových vlákien určené na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti ťažkých plávajúcich podláh v priestoroch s predpokladaným normálnym zaťažením (obytné miestnosti, kancelárie).

Technické údaje
imgSúčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C

Rozmery, balenie, tepelnoizolačné parametre:

Označenie a hrúbka materiálu [mm] Rozmery dĺžka x šírka [ mm] Množstvo v balení [m2/bal.] Dynamická tuhosť[m2/MPS] Tepelný odpor R [m2.K/W]
ORSIL N 20 1000 x 500 12,00 24,0 0,55
ORSIL N 25 1000 x 500 9,00 18,3 0,70
ORSIL N 30 1000 x 500 8,00 18,0 0,85
ORSIL N 40 1200 x 600 4,32 14,8 1,10
ORSIL N 50 1200 x 600 4,32 14,1 1,40
 NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKUSTAVEBNÁ IZOLÁCIA

 

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.