Polypropylén PP je termoplastický polymér, využívaný v početných technických aplikáciách, zahrňujúcich automobilový priemysel, výrobu obalov a kontajnerov (vrátane potravinárskych obalov), výrobu fólií, textílií, plastových konštrukčných súčastí, laboratórneho vybavenia, polymérnych bankoviek a podobne.
Vyrába sa adičnou polymerizáciou, východzím monomérom je propylén. Výsledkom polymerizačnej reakcie je polymér s vysokou pevnosťou, húževnatosťou a odolnosťou voči pôsobeniu najrôznejších chemikálií – organických rozpúšťadiel, kyselín a zásad.

Príklady použitia
PP môže byť spracovávaný prakticky všetkými technológiami používanými pri spracovaní termoplastov, najmä vstrekovaním (injection moulding), a vytlačovaním (extrusion moulding) v rôznych úpravách podľa požadovaného typu výsledného výrobku.

Ohybné/mäkké obaly
PP je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších materiálov používaných na produkciu filmov určených pre obalovú techniku. V posledných rokoch PP nahrádza materiály ako napr. papier, celofán, a kovové fólie (napr. staniol). Výhodou PP oproti menovaným konkurenčným materiálom je jeho vynikajúca odolnosť voči pretrhnutiu / prerazeniu obalu, nepriepustnosť pár a kvapalín a jeho relatívne nízka cena. K dispozícii sú na trhu filmy vytlačované a biaxiálne orientované. Trh obalového PP je rozdelený do troch hlavných oblastí:
– potraviny a cukrovinky,
– tabakové výrobky,
– oblečenie
Najväčší objem PP spotrebuje potravinársky a cukrovinkársky priemysel nasledovaný tabakovým priemyslom.

Tvrdé obaly
PP je využívaný na produkciu veľkého množstva rôznych druhov tvrdých obalov od vrchnákov fliaš cez vlastné fľaše a nádoby až po krabice a palety.

NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU

TECHNICKÉ PLASTY

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.